รับทำเว็บไซต์ BeoneFriendship LOGO H 170x550px

บทความ ทำเว็บไซต์

ก่อนที่จะมีเว็บไซต์สิ่งที่สำคัญมีอยู่ 3 อย่าง ถ้าไม่มีจะไม่สามารถสร้างเว็บไซต์ได้
 1. Domain Name - ชื่อโดเมน หรือชื่อเว็บที่เราต้องการ
 2. Hosting - โฮส ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ Server เพื่อเก็บไฟล์ ฐานข้อมูล สำหรับการแสดงผลให้ผู้ใช้งาน
 3. Web Page - หน้าเว็บแสดงผล ที่ให้ผู้ใช้งานได้เข้ามาชม หรือมืส่วนร่วมผ่านหน้าเว็บ
รับทำเว็บไซต์ ตัวอย่างเว็บไซต์ COVER 1
รับทำเว็บไซต์ basic 01 สิ่งที่จำเป็นในการสร้างเว็บไซต์ beone co th

Basic-01-สิ่งที่จำเป็นในการสร้างเว็บไซต์

ก่อนที่จะมีเว็บไซต์สิ่งที่สำคัญมีอยู่ 3 อย่าง ถ้าไม่มีจะไม่สามารถสร้างเว็บไซต์ได้

 1. Domain Name – ชื่อโดเมน หรือชื่อเว็บที่เราต้องการ
 2. Hosting – โฮส ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ Server เพื่อเก็บไฟล์ ฐานข้อมูล สำหรับการแสดงผลให้ผู้ใช้งาน
 3. Web Page – หน้าเว็บแสดงผล ที่ให้ผู้ใช้งานได้เข้ามาชม หรือมืส่วนร่วมผ่านหน้าเว็บ
อ่านต่อ »
รับทำเว็บไซต์ WP 01 1 เมนูพื้นฐาน สำหรับ admin wordpress beone co th

WP-01.1-Menu พื้นฐานสำหรับ admin wordpress

Menu พื้นฐานสำหรับ Admin ใน Wordpress ต้องใช้อะไรบ้าง

 1. เมนู Posts เกี่ยวกับ “การเขียนบทความ”
 2. เมนู Media เกี่ยวกับ “การจัดการไฟล์สื่อ”
 3. เมนู Pages เกี่ยวกับ “การสร้างหน้าเว็บ”
 4. เมนู Appearancr เกี่ยวกับ “ธีม และ เมนูหน้าเว็บ”
 5. เมนู Plugins เกี่ยวกับ “ปลั๊กอิน”
 6. เมนู Users เกี่ยวกับ “id ผู้ใช้”
 7. เมนู Tools เกี่ยวกับ “เครื่องมือช่วยต่างๆ”
 8. เมนู Setting เกี่ยวกับ “การตั้งค่าส่วนต่างๆ”
รับทำเว็บไซต์ WP 01 ตั้งค่าพื้นฐาน wordpress beone co th

WP-01-ตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ WordPress

การตั้งค่าพื้นฐาน wordpress กำหนดส่วนต่างๆ ก่อนทำเว็บไซต์

 1. ตั้งค่า “ทั่วไป” (general setting)
 2. ตั้งค่า “การเขียน” (Writting setting)
 3. ตั้งค่า “การอ่าน” (reading setting)
 4. ตั้งค่า “การสนทนา” (discussion setting)
 5. ตั้งค่า “สื่อ” (media setting)
 6. ตั้งค่า “ลิงก์ถาวร” (permalinks setting)