รับทำเว็บไซต์ BeoneFriendship LOGO H 170x550px

บทความ ทำเว็บไซต์

มาดูความแตกต่างระหว่างการทำเว็บไซต์ด้วย Wordpress และ Odoo ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจให้ถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละเครื่องมือ เพื่อให้ท่านสามารถเลือกได้ตรงตามความต้องการของการทำเว็บไซต์
 • ข้อดีข้อด้อยของ Wordpress
 • ข้อดีข้อด้อยของ Odoo
 • ทำไมถึงต้องเลือกใช้  Wordpress
 • เหตุผลที่เราต้องใช้ เครื่องมือสำเร็จรูป หรือ CMS , ERP
รับทำเว็บไซต์ ตัวอย่างเว็บไซต์ COVER 1
ความแตกต่างระหว่าง wordpress กับ odoo ในการสร้างเว็บไซต์

ความแตกต่างระหว่าง WordPress และ Odoo ในการสร้างเว็บไซต์

มาดูความแตกต่างระหว่างการทำเว็บไซต์ด้วย Wordpress และ Odoo ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจให้ถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละเครื่องมือ เพื่อให้ท่านสามารถเลือกได้ตรงตามความต้องการของการทำเว็บไซต์

 • ข้อดีข้อด้อยของ Wordpress
 • ข้อดีข้อด้อยของ Odoo
 • ทำไมถึงต้องเลือกใช้  Wordpress
 • เหตุผลที่เราต้องใช้ เครื่องมือสำเร็จรูป หรือ CMS , ERP
อ่านต่อ »
รับทำเว็บไซต์ WP 01 1 เมนูพื้นฐาน สำหรับ admin wordpress beone co th

WP-01.1-Menu พื้นฐานสำหรับ admin wordpress

Menu พื้นฐานสำหรับ Admin ใน Wordpress ต้องใช้อะไรบ้าง

 1. เมนู Posts เกี่ยวกับ “การเขียนบทความ”
 2. เมนู Media เกี่ยวกับ “การจัดการไฟล์สื่อ”
 3. เมนู Pages เกี่ยวกับ “การสร้างหน้าเว็บ”
 4. เมนู Appearancr เกี่ยวกับ “ธีม และ เมนูหน้าเว็บ”
 5. เมนู Plugins เกี่ยวกับ “ปลั๊กอิน”
 6. เมนู Users เกี่ยวกับ “id ผู้ใช้”
 7. เมนู Tools เกี่ยวกับ “เครื่องมือช่วยต่างๆ”
 8. เมนู Setting เกี่ยวกับ “การตั้งค่าส่วนต่างๆ”
รับทำเว็บไซต์ WP 01 ตั้งค่าพื้นฐาน wordpress beone co th

WP-01-ตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ WordPress

การตั้งค่าพื้นฐาน wordpress กำหนดส่วนต่างๆ ก่อนทำเว็บไซต์

 1. ตั้งค่า “ทั่วไป” (general setting)
 2. ตั้งค่า “การเขียน” (Writting setting)
 3. ตั้งค่า “การอ่าน” (reading setting)
 4. ตั้งค่า “การสนทนา” (discussion setting)
 5. ตั้งค่า “สื่อ” (media setting)
 6. ตั้งค่า “ลิงก์ถาวร” (permalinks setting)